0888 944 873
от 8:30 ч. до 13:00 ч. от 14:00 ч. до 18:30 ч.


Копиране, принтиране, широкоформатно плотиране и копиране, печат на канава, фото услуги, рекламни материали …

Сканиране

Сканиране на документи във формат PDF, Compact PDF, TIF, JPEG, XPS. Compact XPS и изпращане по e-mail или FAX, посочен от Вас.
Предлагаме и услуга получаване на документи по e-mail или FAX.
Ако не използвате Ваш e-mail или FAX, може да се използвате от нашите e-mail адреси и FAX.

СКАНИРАНЕ
ФОРМАТ до 5 бр. 6-20 бр. 21-50 бр. над 50 бр.
формат А4 0,50 лв. 0,40 лв. 0,30 лв. по договаряне
формат А3 0,90 лв. 0,80 лв. 0,60 лв. по договаряне
формат А2 1,50 лв. 1,30 лв. 1,00 лв. по договаряне
формат А1 3,00 лв. 2,60 лв. 2,00 лв. по договаряне

изпращане по e-mail и fax