0888 944 873
от 8:30 ч. до 13:00 ч. от 14:00 ч. до 18:30 ч.


Копиране, принтиране, широкоформатно плотиране и копиране, печат на канава, фото услуги, рекламни материали …

ШИРОКОФОРМАТНО ЦВЕТНО КОПИРАНЕ И ПЛОТИРАНЕ

Копиране на чертежи цветно и черно–бяло с размери от:
А4, А3, А2, А1, А1+
Цветно и черно бяло плотиране на файлове с размери от:
А4, А3, А2, А1, А1+
Услугата се извършва на хартия 80 гр., Принтиране на файлове DWG, PDF, PSD, JPG, CDR, CAD , DXF и др.

Цветен широко форматен печат (плотиране) на чертежи
Цветно плотиране на чертежи
Ролка 420 мм.- хартия 80/90 гр. 4,00 лв./м.
Ролка 620 мм.- хартия 80/90 гр. 5,50 лв./м.
Цветно плотиране на чертежи с лек фон
Ролка 420 мм.- хартия 80/90 гр. 8,00 лв./м.
Ролка 620 мм.- хартия 80/90 гр. 11,00 лв./м.
Цветен широко форматен печат (плотитане) 120 гр.
Ролка 420 мм. 14,60 лв./м.
Ролка 620 мм. 19,60 лв./м.

Цените за широкоформатно цветно копиране не включват плътни запълвания. При наличие на такива, тяхната площ се изчислява и се смята при цена от 25 лв/кв.м и се добавя към основната.ШИРОКОФОРМАТЕН ПЕЧАТ

Върху PVC фолио, винил и перфофолио