0888 944 873
от 8:30 ч. до 13:00 ч. от 14:00 ч. до 18:30 ч.


Копиране, принтиране, широкоформатно плотиране и копиране, печат на канава, фото услуги, рекламни материали …

Фактури по ДДС

Всички фактурни са отпечатани на химизирана хартия, като първия екземпляр е бял, а останалите са цветни.
Кочаните с фактури се произвеждат във формат А5 по 12 реда.
Всеки кочан съдържа по 99 листа.
На всички кочани се поставя микроперфорация за по-лесно откъсване.
Всеки кочан е с картонена корица.
Първият екземпляр в кочана е с гриф “ОРИГИНАЛ“.

ЦЕНИ
ФОРМАТ 1 кочан 5 кочана 10 кочана 10+ кочана
ФОРМАТ А5 10,00 лв. 9,00 лв. 8,00 лв. по договаряне